Info

KURZY

Autoškola sa špecializuje na výuku vedenia motorových vozidiel skupín

B, C, T. Sústreďujeme sa na vysokú kvalitu za primerané ceny. Pre firmy, ako aj pre individuálnych živnostníkov, ktorých pracovná náplň vyžduje používanie motorového vozidla, organizujeme školenia vodičov z povolania a referentov v zmysle Vyhl. 208/91.

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí už majú vodičský preukaz a chcú s zdokonaľovať vo vedení motorového vozidla.

Na stiahnutie:

Tlačivá pre žiadateľov:

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.pdf

Učebné materiály:

 Zákon č. 8/2009 uplné znenie.pdf

 Vyhláška MV SR č. 9/2009 z.z. – vyk. vyhláška k cest. zákonu

 Príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 z.z. – dopravné značky